Skip to contentJAUNUMI


PĀRDOMAS LASOT  PĀVILA 1. vēstuli korintiešiem

Māksliniece Dace Pētersone un filozofe Līva Rotkale

ir veikušas unikālu darbu parādot uz skārda plāksnēm, kas kādreiz ir

tikušas izmantotas tipografijā, kur katra ir ar unikālu fakturējumu, zīmējumus un

sengrieķu valodas tekstus.

Mākslinieks ir mēdijs, kas ļauj mums Dievišķo ieraudzīt savos darbos.

Skatoties, šõ Daces Pētersones un Līvas Rotkales brīnišķīgo duetu, gribas to raksturot

šādi – no manas mīlestības draugi iegūst spēku

mēs esam vienoti kā viļņi okeānā,

gribu dāvāt visiem mieru, lai izgaist rūpes

Mīlestība ir Dieva lielākais noslēpums.

Neparasti un brīnišķīgi jūtīgi, tā var raksturot šo izstādi.

Izstade būs atvērta līdz 09.01.2015.


ΠΡΟCΚΟΡΙΝΘΙΟΥC  Α’


Māksla ir pastāvējusi un attīstījusies arī pirmskristietības laikā, taču kādas izmaiņas ir notikušas ar mūsu ēras gadu skaitīšanu, var mēģināt saskatīt tieši pēc tā, kā tiek traktētas pagātnes gudrības, kas veidojušās un uzkrājušās cilvēces apziņā, sākot no Senās Ēģiptes, Grieķijas, Aleksandrijas bibliotēkas, līdz pat mūsdienām.

Apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļu var uzskatīt par kristietības esenci, kas papildina Kristus novēlējumu Jāņa evaņģēlijā. Vēstules oriģinālteksts sengrieķu valodā liek aizdomāties par cilvēcisko spēju telpisko neierobežotību un saistību ar ārpusteritoriālām vai ārpus laika pastāvošām vienībām. Jebkurš tulkojums jau kļūst par atspulgu, tādēļ šeit par tulkojumu var uzskatīt senā teksta vizualizāciju grafisko scēnu veidolos, kuras nevar uzskatīt par tiešām ilustrācijām, bet gan par teksta atdzīvināšanas mēģinājumiem. Šāda atdzīvināšana vai augšāmcelšanās var norisināties vienīgi ar aktīvas līdzpārdzīvošanas veidu, ko savā ziņā var uzskatīt par autoru pateicības un pārliecības manifestu.

Rakstisko zīmju un vizualizāciju saspēle veido noslēgtas formas vēstījumu, kura galvenās iedarbības sākums un beigas jeb Alfa un Omega ir tieši skatītājs.

Dace Pētersones uz metāla plāksnēm veidotie zīmējumi un Līvas Rotkales vienotā tekstuālā reminiscence savstarpēji papildina un aktualizē sakrālās telpas klātbūtni profānajā pasaulē.

Arnis Martinelli

Mag. art

Galerijas apmeklējums ir bez maksas.

Satiekamies Rūpniecības ielā 18, Rīgā