Skip to contentJAUNUMI

Galerijā jauna izstāde

OLITA GULBE -ĢĒRMANE   GLEZNOTS LATVIJĀ
Olitas Gulbes gleznās redzamas ainavas un dažādi dabas motīvi. Kā apgalvojis mākslas zinātnieks Māris Brancis – mākslinieces spēks ir viņas darbu trauslumā, vienkāršībā un mirklīgumā. O.Gulbe ir latviešu tonālās glezniecības tradīciju turpinātāja, reālistiskās mākslas piekritēja, taču viņai nav būtiski krāšņi dabas skati. Māksliniece var iemūžināt krāsās uz audekla jebko. Pats vienkāršākais nostūris, kur cits cilvēks neko sevišķu neierauga, viņai var kļūt par glezniecisku atklājumu. Motīvus saviem darbiem viņa atrod visur – pat saskaldītas malkas kaudzē, putna ligzdā, meldru pudurī ezera krastā.

„Kad ieraugu kādu dabas motīvu, kas mani uzrunā un es sajūtu impulsu gleznošanai, es to uztveru kā dāvanu” –saka māksliniece.

Savā mākslā viņa vienmēr paturējusi prātā Mākslas akadēmijas profesora Eduarda Grūbes ceļavārdus: “Vajag gleznot to, ko tu redzi un jūti, nevis to, ko tu zini.

„Gleznot O.Gulbei ir tāpat vitāli nepieciešams, kā elpot vai ūdeni malkot, jo viņa neko neizdomā, tikai skatās pasaulē ar mīlētājas acīm. Tas tomēr nav fotogrāfisks dabas attēlojums, bet gan jūtīgs tvērums krāsās, kurā atklājas uzkrītošākās tonālās nianses, ko ikdienas cilvēks pat nepamana.

Tā var gleznot tikai ārkārtīgi jūtīgs cilvēks, kurš visu tver ar nervu galiem un kurš noskārš pašas nemanāmākās kustības kā cilvēkā, tā dabā. Tādēļ viņas ainavās un klusajās dabās (portretus viņa glezno retāk) izgaismojas te viegla migliņa, kas tikko jaušami parādās uz ūdens vai pļavā vasaras pievakarēs vai īsi pēc lietus, te satumsusi diena, kas slāpē košās krāsas, te vēja skrējiens pāri magoņu laukam saulainā laikā vai saules atspulgs ūdens virmojumā, kas var pazust pie vissmalkākās ūdens nodrebēšanas” –stāsta M.Brancis.

Māksliniece dzīvo Bigauņciemā un tiešās dabas tuvuma iespaids jūtams arī viņas gleznās: “Es neredzu tīras krāsas, bet toņus. Kāds varbūt redz sarkanu un zilu, bet šīm krāsām taču ir tik daudz noskaņu”, saka māksliniece. “Man bija labs skolotājs – Bruno Celmiņš. Es pie viņa mācījos trīs gadus. Kad vasarā vēlējos gleznot zilas debesis, viņš man vaicāja: vai redzi, cik tajā zilumā ir daudz dzelteno toņu? Viņš nekad neļāva lietot arī tīru melnu krāsu, bet sajaukt to no zilās un brūnās. Tas mani ļoti iespaidojis. Arī balts nekad nav pavisam balts”.

„Viņas skats uz pasauli ir mierīgs, dabas vērojumu apdvests. Modernās civilizācijas atribūtika viņas darbos gandrīz neienāk, taču viņa nav konservatīva, jo vienmēr nes sevī mūsdienu cilvēka garīgos meklējumus, kas vienlīdz ir gan seni, gan pārsteidzoši jauni,” par mākslinieces daiļradi saka mākslinieces dzīvesbiedrs gleznotājs Andrejs Ģērmanis.

Māksliniece Olita Gulbe dzimusi (1953.)Tukumā, beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļu, pēc tam absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu.


Galerijas apmeklējums ir bez maksas.

Satiekamies Rūpniecības ielā 18, Rīgā